vv Twenthe

Hoofdsponsor: Tricolores Support Groep

Wij zijn de tricolores gehuld in 't rood-wit-blauw...

Historie

Investeringen sinds het bestaan van club van 100 zijn talrijk.

Hieronder staat een compleet overzicht.

1998
 • Dugouts en zitbanken 3e veld
1999
 • Bijdragen en garantstelling servies met logo vv Twenthe
 • Terras meubilair
 • Jeugddoelen
2000
 • Busvervoer voor jeugd i.v.m. degradatiewedstrijd Lochem
2001
 • Bijdrage lichtinstallatie 3e veld
 • Dugouts hoofdveld
 • Scorebord
2004
 • Bijdrage van €2.500,-- voor herinrichten van de keuken
 • Vlaggen( met nieuw logo) + masten naast het scorebord
 • Vervanging van de speeltoestellen
 • Beamer en projectiescherm
2005
 • Sweaters voor alle jeugd- leiders en trainers
 • Voetbalspel voor de jeugd
2005
 • Sweaters voor alle jeugd- leiders en trainers
 • Voetbalspel voor de jeugd
2006
 • Bijdrage vernieuwen sanitairgroep en hal kantine
 • Bijdrage verlichting nieuwe kunstgras
2009
 • goalkeeper training
 • tafeltennistafel
2010
 • choco-apparaat
 • bijdrage speeltuin
 • sport doele
2011
 • terras meubilair
 • kastenwand sportkleding
 • bijdrage tractor
2012
 • scheidsrechterspakken E jeugd
 • ARD Productions voetbaldag
2013
 • bijdrage jeugdtoernooi
 • bijdrage verharding zijkant terras
 • bijdrage vervanging cv
2014
 • houten picknicktafels
 • straatwerk opberghoek
 • biljartkeu`s
jaarlijks terugkerende sponsoring:
 • ballen pupil van de week
 • kampioensmedailles jeugd
 • organisatie pinksterfietstocht

Club van 100 in het jaar 2002

het 75-jarig bestaan van vv Twenthe

(artikel uit het jubileumboek; het ontstaan en groei van de club van 100)

De 75-jarige verjaardag van de vv Twenthe; 75 jaar een bloeiende, gezonde en goed gestructureerde vereniging. Een vereniging waar sportieve en het sociale hoog in het vaandel staat. In de loop der jaren hebben vele jongeren leren voetballen en veel plezier beleefd aan hun sport. De vv Twenthe is een thuisbasis voor talrijke vrijwilligers en supporters die er vele uren hebben doorgebracht en nog zullen doorbrengen.

Dat laatste was dan ook de basis voor het ontstaan voor de Club van 100 en toevalligerwijs vieren wij dit jaar ons 1e lustrum.

Club van 100 is in het leven geroepen door een aantal trouwe supporters met als doel financiële middelen te vergaren en hiermee de vereniging te ondersteunen in activiteiten en/of voorzieningen. Als lid betaal je fl. 100,= (nu Euro 46,00) per jaar.

Op zaterdagmiddag 18 oktober 1997 geven veel leden gehoor aan het initiatief van de PR-commissie om van gedachten te wisselen over de oprichting. Ben Bekhuis en Eric Weerkamp, ondertussen GFC-er, de initiatiefnemers van het eerste uur, treffen een volle bestuurskamer aan, waar direct al circa 40 leden werden ingeschreven.

Gezien de opkomst, het aantal aanmeldingen en de positieve stemming werd met goedvinden van het bestuur besloten tot oprichting. Op 10 januari 1998, de eerste officiële vergadering werd een CoördinatieTeam (CT) geformeerd die de kar moest trekken. Om allerlei spraakverwarringen te voorkomen werd gekozen voor de naam "CT" niet voor "Bestuur" omdat er meerdere besturen zijn.
Voor het CT werden de volgende leden gekozen:

 • Wim Berkers (voorzitter)
 • Helmig Westerik (secretaris)
 • Marinus Geelen (penningmeester)
 • Tom Lentelink
 • Frans Overbeek
 • Jan Stevens

In nauw overleg met het hoofdbestuur en de leden is gekozen voor een Stichtingvorm. Op 27 september 1999 is hiervoor de akte ondertekend. De praktische zaken zijn aansluitend in het huishoudelijk reglement beschreven en tevens ter goedkeuring aan de leden voorgelegd op 11 december 1999 definitief vastgesteld.

Ondertussen was de ledenwerving ook niet stil blijven staan. Tijdens de afsluiting van het Twenthejaar met het "rad" van de prijzen op oudejaarsmiddag werd de magische grens van 100 leden bereikt en uiteindelijk met een aantal van 104 leden gingen we het nieuwe jaar in.

Conclusie: de trein was op stoom gekomen; het fundament gelegd en nu verder werken aan de overige doelstellingen.

Investeringen

In de opstartfase werd direct al het initiatief genomen om op het 3e veld dugouts en banken voor de toeschouwers te plaatsen. De begeleiding en reserves stonden tegen de hekken of zaten op oude banken uit de gymzaal en dat in weer en wind.

De officiële ingebruikname vond plaats op 23 oktober 1998 door Wim Berkers, Marcel Kummel en Frans Overbeek, de uitvoerder.

De ban was gebroken en de aanvragen voor financiële ondersteuning kwamen binnen. Nu bleek hoe belangrijk het is om duidelijk regels te hebben en deze ook eenduidig te hanteren, wat tot gevolg had dat er ook aanvragen afgewezen moesten worden.

Uiteraard en gelukkig waren er ook aanvragen die binnen de doelstelling vielen zoals investeringen en/of bijdragen voor kop- en schotel servies, jeugddoelen, terras meubilair en als "grote klapper" de verlichting voor het 3e veld.

Happy-Hours

De Club van 100 vergaderingen c.q. bijeenkomsten zijn direct omgedoopt in Happy-Hours. Vier maal per jaar komen we bij elkaar om de stand van zaken door te nemen, nieuwe acties te bespreken en af te stemmen en daarna gezellig onder het genot van hapje en drankje bij te praten. Juist dan komen er vaak leuke ideeën of oplossingen boven drijven.

Overige activiteiten

Een van de overige doelstellingen is om voor de leden één of twee keer per jaar een feestavond of uitstapje te organiseren. Dit om het Club van 100-gevoel te hebben en de binding te behouden. Een dagje Warsteiner, Schalke en Arena zijn tot ieders tevredenheid verlopen. Ook de feestavond in de kantine met Oudhollandse spelen werd goed bezocht. Feestavonden, in samenwerking met de PR-commissie, met thema`s als bierproeven, casino, entertainment zijn prima ontvangen.

Ondanks dat de Club van 100 geen clubactiviteiten zou overnemen die van oudsher door de vereniging zelf worden georganiseerd is hierop één uitzondering gemaakt, nl. de fietstocht. Op veler verzoek is nu vanuit de Club van 100 de organisatie opgepakt en is al weer 2 jaar succesvol ontvangen.

Ereleden

Omdat de uitstraling van de voetbalvereniging belangrijk is heeft de Club van 100 besloten om ook hieraan een bijdrage te leveren en wel in het benoemen van ereleden. Dit zijn personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in welke vorm dan ook en gezien hun binding en prestaties in de sport een positieve uitstraling voor vv Twenthe hebben.
De ereleden zijn:

 • André Karnebeek
 • Evert ten Napel
 • René de Leeuw
 • Ben Bauhuis
 • Ate Relker

Heden en toekomst

Het stemt het CT zeer tevreden dat het peil van 130 leden, dat eind 2000 is bereikt, nog steeds gehandhaafd kan worden. Ondanks afmeldingen, helaas hoofdzakelijk i.v.m.overlijden, lukt het steeds weer om nieuwe leden te werven. Dit geeft aan dat de toegevoegde waarde van de Club van 100 wel degelijk wordt gezien en gewaardeerd.

Wij zijn verheugd dat Jos Huuskes ondertussen ook deel uit maakt van het CT. Het is belangrijk dat we creatief blijven, het initiatief blijven nemen en een zo breed mogelijk draagvlak binnen de vereniging behouden. Dit zegt direct al iets over de toekomst. Onzes inziens worden de financiële injecties steeds belangrijker. Niet omdat het bestuur niet goed met de financiën omgaat maar domweg omdat de privatisering van de verenigingsfaciliteiten steeds meer wordt uitgebreid. Dit legt een groot beslag op de middelen die nodig zijn om de lopende activiteiten te financieren. Extra wensen moeten dan toch middels sponsoring ingevuld worden.

Als Club van 100 hopen wij dan ook de komende jaren een toegevoegde waarde te kunnen leveren voor de vereniging. Belangrijk hierin is de eigen identiteit te behouden. In overleg met bestuur moet dit bewaakt worden maar hier dienen we allemaal onze bijdrage aan te leveren.

Zou het een irreële veronderstelling zijn dat de Club van 100 over 70 jaar zijn 75 jarige verjaardag viert? Niemand kan dit nu bevestigen of ontkennen, wat wel waar is dat als het wel lukt er nu een basis is gelegd door leden die de vereniging een zeer warm hart toe dragen en waar ze over 70 jaar nog zeer blij mee zullen zijn.

Namens CT "Club van 100"
Helmig Westerik