vv Twenthe

Hoofdsponsor: Tricolores Support Groep

Wij zijn de tricolores gehuld in 't rood-wit-blauw...

Algemeen

Net als de TSG is de Club van 100 van groot belang voor de club. Bovendien is het een gezellig genootschap om de laatste stand van zaken door te nemen bij de Tricolores.

Coördinatie-team

Het bestuur van de de Club van 100 (hierna te noemen als coördinatieteam - CT - ) bestaat uit de volgende personen:

  • Marijn van de Riet (voorzitter)
  • Jos Rasink (penningmeester)
  • Alwie Hoek (secretaris)
  • Ton Zwienenberg
  • vacature..

Investeringsaanvragen

Ieder lid van de vv Twenthe kan een investeringsverzoek indienen. Het verzoek dient schriftelijk en met een duidelijke argumentatie inclusief een begroting te worden ingediend bij de secretaris.

Het CT is bevoegd investeringsaanvragen tot € 500, = zelfstandig te beoordelen en cq. af te wijzen of toe te kennen. Het bestuur van de vv Twenthe wordt van elk verzoek op de hoogte gesteld om eventuele doublures te voorkomen.

Verzoeken > € 500, = dienen altijd door de algemene vergadering, tijdens het Happy Hour, te worden goedgekeurd. Deze Happy Hours vinden 4x per jaar plaats.

Voor een goedkeuring is het belangrijk dat het een toegevoegde waarde voor de vereniging is en in principe niet onder de verantwoordelijkheid van een commissie c.q. bestuur valt.

Notariële akte en huishoudelijk reglement.

In nauw overleg met het hoofdbestuur en de leden is gekozen voor een Stichtingvorm. Op 27 september 1999 is hiervoor de akte ondertekend. De praktische zaken zijn aansluitend in het huishoudelijk reglement beschreven en tevens ter goedkeuring aan de leden voorgelegd op 11 december 1999 definitief vastgesteld.

Leuke ideeën? Wij laten ons graag verrassen!
alwiehoek@gmail.com